Missie en visie

Home » Missie en visie

”We streven er naar om een lach van oor tot oor op het gezicht van onze deelnemers te toveren.”

Missie

Ons dagbestedingsinitiatief biedt ondersteuning op maat voor doven en slechthorenden met een bijkomende zorg. We willen dit echter aanbieden onder vorm van een mobiel dagbestedingsinitiatief, waarbij we op verschillende locaties actief zullen zijn. Deze kleinschalige vorm van samenwerken, zorgt ervoor dat we meer verbonden zijn met elkaar en samen met de deelnemers de invulling van ons dagbestedingsinitiatief bepalen. We geloven dat inspraak en zorg op maat leiden tot een gelukzalig leven, uiteraard aan de hand van toegankelijke communicatie. We streven er dan ook naar om dagelijks een lach van oor tot oor op hun gezicht te toveren.

Het concept ‘dagbesteding’ dragen we hoog in het vaandel. Het geeft de deelnemers de kans om hun talenten verder te laten groeien en nieuwe dingen te leren. Zonder groei ben je slechts aan het overleven. Dagbesteding geeft deze doelgroep een doel, ritme en structuur. Dankzij een zinvol dagprogramma worden gemotiveerd om zo optimaal en inclusief mogelijk deel te nemen aan de samenleving. 

Met drie begeleiders zijn we gestart vanuit een droom. Graag willen we écht samenwerken met dove en slechthorende volwassenen met een extra zorg om zo tegemoet te komen aan hun noden in een warme en familiale sfeer. Bovenal willen we de fakkel doorgeven en het dromen vanaf nu aan onze deelnemers overlaten. We zijn benieuwd naar hun toekomstbeeld en wensen, maar ook naar hun sterktes en talenten. Onze ultieme missie is om een plek te creëren waar we met z’n allen deze dromen kunnen nastreven op maat van de deelnemer en binnen een pedagogisch kader.

Ons aanbod is momenteel nog onder constructie. Toch hebben we heel wat passies en ervaring rond de tafel zitten zoals koken/bakken in een kookatelier, helemaal tot rust komen in een snoezelruimte, sporten, werken in de tuin, je creatief uitlaten enz. We vinden inspraak echter zeer belangrijk en we vertrekken vanuit de wensen van de deelnemers, vandaar dat er nog wat aan het aanbod getimmerd zal worden wanneer we een beter zicht hebben op de deelnemers.

Visie

We willen streven naar een samenwerking tussen de begeleiding en de deelnemers van het dagbestedingsinitiatief. Om deze samenwerking tot stand te brengen, bieden we de deelnemers inspraak aan in het aanbod. Op die manier creëren we een sfeer waar iedereen zichzelf kan en mag zijn en zich goed voelt. Onvoorwaardelijke aanvaarding en respect van en voor iedere persoon is één van de belangrijkste waarden die we willen uitdragen in ons project.

In onze missie staat beschreven dat toegankelijke communicatie leidt tot een gelukzalig leven. Bij dove en slechthorende mensen uit deze toegankelijke communicatie zich op verschillende manieren: Vlaamse Gebarentaal, visuele communicatie (afbeeldingen, mime, tekeningen, symbolen en pictogrammen), Nederlands, enz. We verwachten van onszelf als begeleiders, en eventuele toekomstige medewerkers, dat wij ofwel al kennis hebben van de verschillende communicatievaardigheden en dat we blijvend openstaan ons hierin te verdiepen en bij te scholen, bijvoorbeeld een cursus Vlaamse Gebarentaal volgen. Als horende begeleiders treden wij als het ware binnen in de Dovenwereld en niet andersom. Daarom stellen wij de voorwaarde dat de begeleiding zich aanpast aan de communicatiemogelijkheden van de deelnemers. We werken permanent aan onze professionaliteit en basishouding. We investeren overwogen in de nodige materiële middelen en zetten deskundige en gemotiveerde medewerkers in. Naast het aanleren en gebruiken van de Vlaamse Gebarentaal trachten we ook in te zetten op alle noodzakelijke methodieken die ons professioneel handelen waarborgen.

Verder streven we naar inclusie van onze doelgroep. We willen zoveel mogelijk tegemoetkomen aan hun wensen en noden en daarbij relaties opbouwen met de omgeving. We streven naar openheid, samenwerkingsverbanden en bereikbaarheid. We willen een info- en trefpunt zijn in de maatschappij met bijzondere aandacht voor de Dovengemeenschap. We willen dan ook nauw samenwerken met de Dovengemeenschap om de Dovencultuur uit te dragen naar de maatschappij en naar onze deelnemers.

“Toegankelijke communicatie leidt tot een gelukzalig leven.”